Vad är GDPR?

GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 och reglerar i mycket korta drag hantering av personuppgifter. The General Data Protection Regulation benämns på svenska Dataskyddsförordningen och är till för att skydda dina rättigheter, friheter men särskilt din rätt till skyddade personuppgifter. Med det sagt är det viktigt för oss att behandla dina uppgifter på ett ansvarsfullt sätt.

Vad innefattas i begreppet personuppgifter? Personuppgifter kan vara av allmän eller känslig karaktär. Till allmänna personuppgifter tillhör exempelvis personnummer, namn och adress. Allmänna personuppgifter samlas när du som användare av Svea Utveckling på något sätt uppger dessa till oss. Till den känsliga informationen hör exempelvis uppgifter som rör etniskt ursprung, religionstillhörighet, politisk ståndpunkt, sexuell läggning och hälsotillstånd. Information som denna samlas endast i de fall du självmant väljer att uppge dessa i din kontakt med Svea Utveckling.

Svea Utveckling i egenskap av personuppgiftsbiträde

I samband med de tjänster vi erbjuder företag och organisationer kan vi komma att samla in samt tillhandahålla personuppgifter när du som vår kund är uppdragsgivare. Enligt lag är vi då personuppgiftsbiträde och du som vår kund är personuppgiftsansvarig.

Svea Utveckling i egenskap av personuppgiftsansvarig

I de fall vi behandlar vissa personuppgifter vid direkt marknadsföring är vi personuppgiftsansvariga. I detta fall är vi skyldiga att informera om vår behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Genom vår hemsida kan du välja att kontakta oss genom formulär eller via mejl och därmed kan du lämna uppgifter om dig själv. Uppgifterna vi behandlar är namn, företagsnamn, titel, adress, telefonnummer, mejladress samt andra uppgifter som du väljer att dela med oss.

Genom ditt användande av webbplatsen kan vi komma att samla information kring ditt beteende, som hur du använder vår tjänst, vilka delar av vår tjänst du besöker och svarstider och liknande. Vi kan också komma att samla information från den enhet du besöker oss, som IP-adress, tidzon, webbläsarinställningar och operativsystem.

Vad är syftet med att behandla personuppgifter?

Vårt syfte med att behandla dina personuppgifter är främst för att vi ska kunna fullfölja våra förpliktelser gentemot dig samt ge dig fullgod service.

Vad är vårt syfte med behandlingen av personuppgifter?

Det finns flertalet syften med vår behandling av personuppgifter:

  • Vi arbetar ständigt med analyser och undersökningar av vår tjänst och webbplats och hur den används. Genom det ämnar vi ständigt att förbättra vår tjänst för en så tillfredsställande upplevelse som möjligt.
  • Det ger oss en möjlighet att ge dig erbjudanden som är relevanta för just dig.
  • Vid din kontakt med oss kan en behandling av dina personuppgifter vara av vikt för att vara dig behjälplig samt för att hantera dina ärenden.
  • Marknadsföringsändamål.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

För behandling av personuppgifter krävs att Svea Utveckling kan rättfärdiga de uppgifter vi samlar enligt rättsliga grunder. Du finner respektive personuppgift samt den lagliga grunden till varför vi samlar det nedan.

När

Kategori av uppgifter

Personuppgifter

Laglig grund

Kontakt- eller offertformulär via hemsidan

Kontaktuppgifter

Namn, e-post, IP-adress, telefonnummer

Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning

 

Företagsuppgifter

Företagsnamn, företagets URL

Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning

 

Övriga

Meddelande i löptext*

Samtycke, fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning

Kontakt via chatt

Kontaktuppgifter

Namn, e-post, webbläsare, plattform, IP-adress, telefonnummer 

Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning

 

Företagsuppgifter

Företagsnamn,  organisationsnummer

Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning

 

Övriga

Meddelande i löptext*

Samtycke, fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning

*Innehåller de personuppgifter du valt att dela.

När

Kategori av
uppgifter

Personuppgifter

Laglig grund

Kontakt via mejl

Kontaktuppgifter

Namn, e-post, IP-adress, telefonnummer

Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning

 

Företagsuppgifter (

Företagsnamn, företagets URL, organisationsnummer

Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning

 

Ärendeuppgifter

Meddelande i löptext*

Samtycke, fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning

Kontakt via telefon

Kontaktuppgifter

Telefonnummer, källa
medium

Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning

 

Företagsuppgifter 

Företagsnamn, organisationsnummer

Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning

 

Övriga

Uppgifter delade i samtalet*

Samtycke, fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning

 

*Innehåller de personuppgifter du valt att dela.

Personuppgiftsbiträden

Vad?

Beskrivning

 

Google

Annonsering på Google

EU/EEC

Bing Ads

Annonsering på Bing, Yahoo osv.

Privacy Shield

Hotjar

CRO-arbete så som Heatmaps, Funnels och Mouse recording

EU/EEC

Mailchimp

Nyhetsbrev

Privacy Shield

Intercom

 Chat

Privacy Shield

Facebook

Marknadsföring

Privacy Shield

Linkedin

Marknadsföring

Privacy Shield

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Den information vi samlat om dig kommer att sparas så länge som det anses nödvändigt med hänsyn till de ändamål vi har med behandlingen av dessa. Därutöver kan vi även komma att spara informationen för att bevaka våra rättsliga intressen, exempelvis i det fall en rättslig process pågår.

De ändamål som avser marknadsföring kommer vi 12 månader efter det att du upphört att vara vår kund eller på annat sätt använda vår tjänst att radera de uppgifter vi lagrat om det inte finns skäl att lagra uppgifterna längre än så.

Överföring av personuppgifter

För att kunna ge dig bästa möjliga service kommer dina personuppgifter att behandlas av oss. Uppgifter kan också av oss lämnas ut till, och behandlas av, våra samarbetspartners, IT-leverantörer och serviceleverantörer. Uppgifterna behandlas i huvudsak inom EU men kan även komma att behandlas och lagras i tredje land efter att aktuell samarbetspartner läst och godkänt den standardavtalsklausul som godkänts av EU-kommissionen. Vi vidtar relevanta säkerhetsåtgärder för att säkerställa att informationen behandlas på ett säkert sätt i de fall överföring eller delning till tredje parter är aktuellt.

Utöver det kan dina personuppgifter lämnas ut om så föreskrivs i lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Vad har du för rättigheter?

Den överhängande delen av de personuppgifter vi behandlar är knutna till juridiska personer. När du som fysisk person avslutar din anställning alternativt byter tjänst upphör vanligtvis behandlingen. Vid gallring kommer därmed personuppgifterna att tas bort.

Som fysisk person har du följande rättigheter;

  • Du har alltid rätt att erhålla tillgång till dina personuppgifter. Om du önskar ta del av dessa ska du av oss begära ett så kallat registerutdrag.

Om du genom den information vi har om dig önskar ändring eller tillägg kan du begära rättelse.

  • I många fall har du en rättighet att begära att vi raderar dina personuppgifter. I vissa fall kan det dock finnas skyldigheter och/eller rättigheter för oss att behålla delar av eller alla dina personuppgifter. Exempelvis kan så vara fallet vid en rättslig process, på grund av bokförings- eller skattelagstiftning eller försvara eventuella rättsliga anspråk.

Invändning mot behandling av personuppgifter

I vissa fall har du en rättighet att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Om så är fallet får vi endast i fortsättningen behandla de uppgifter som är berättigade för en behandling av uppgifterna. Skälen ska vägra tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter.

Vill du motsätta dig direkt marknadsföring?

Vi tycker såklart om när du läser våra nyhetsbrev eller annan information vi skickar till dig, men vi förstår om det ibland blir för mycket från alla håll. Om du önskar att vi inte behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du anmäla detta till oss, du gör det enkelt på policy@sveautveckling.se

Cookies

Cookies, alltså kakor, är i detta fallet inte sådana man äter. Cookies är en fil som sparas och lagras på din dator. Den innehåller viss information om ditt besök på vår och alla andra sidor du besöker. Syftet är att förbättra din användarupplevelse då vi på så sätt lär oss mer om dig och kan förbättra webbplatsen utifrån dina och andra besökares behov.

Varför behöver vi informera dig om detta? Jo, enligt lagen om elektronisk information (SFS 2003:389) ska den webbplats som använder cookies informera besökarna om att webbplatsen i fråga använder sig av cookies, vad dessa cookies används till samt hur man kan undvika cookies. Svaret på dessa frågor finner du i texten nedan.

Svea Utveckling använder som sagt sig av cookies för att maximera din upplevelse. Om du av någon anledning inte accepterar användandet av cookies går det bra för dig som användare att stänga av cookies i säkerhetsinställningarna på den aktuella webbläsaren. Observera dock att din möjlighet att använda sidan till fullo kan gå förlorad.

Den information som våra cookies samlar innehåller ingen personlig information om dig. Personlig information kan exempelvis vara namn, e-post och personnummer. Personlig information som du själv väljer att dela med oss genom att på något sätt kontakta oss kan komma att sparas för att förbättra sin upplevelse hos oss eller för att anpassa vår kommunikation efter just dina behov och intressen. Informationen vi har om dig kommer vi aldrig att dela med oss av till tredje part.

Kontakta oss

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss i det fall du vill att vi uppdaterar, ändrar eller raderar de uppgifter du tidigare angivit. Önskar du kontrollera uppgifterna vi har hjälper vi dig även gärna med det. Har du några andra frågor kring vår integritetspolicy, GDPR eller cookies är du varmt välkommen att höra av dig till oss på policy@sveautveckling.se. Vi lovar att svara så snart vi kan!

Dataskyddsombud

Nathalie Pedersen
076-046 74 74
dataskyddsombud@sveautveckling.se