Ett par viktiga parametrar att känna till.

Felkoder

För att hålla det hella inom rimliga gränser så kan man dra paralleller till grammatikens skrivregler. Det finns nämligen ens standard för hur man bör leverera kod till webbläsare. Därför vill du kort sagt ha så få som möjligt för att ranka högt och ladda effektivt.

Laddningstid

Google visade i en undersökning att 53% av mobilbesökare lämnar sidan de försöker besöka om laddningstiden är längre än tre sekunder. Det är därför otroligt viktigt satt man gör sitt bästa för att hålla laddningstiden så låg som möjligt.

Tvärkompatibilitet

Är det lika viktigt att mobil och dator användare kan använda sidan på önskvärt sätt? Ja, då måste man se till att sidan presterar lika bra på alla enheter. Vi rankar dessa prestationer mellan 0 - 100. där 50-60 har gott utrymme förbättringar och >20 är katastrof.

Helhetsprestation

När vet man om man ligger någorlunda bra till kan man ju undra. Därför har vi dessutom ett mätvärde för helhetsprestationen. Det går däremot att ha 85 på helhetsprestation men 25.3s i laddningstid varför man bör läsa parametrarna tillsammans.

Vill du att vi går igenom parametrarna med dig kostnadsfritt?